Skriveprinsipper for nye baerum.kommune.no

Vi har laget noen nye skriveprinsipper for innholdet på våre nettsider. Disse omtales her:

1. Ett tema, én side. Ikke fragmenter.

Samle informasjon om tema eller emne på en side. Ikke fragmenter ut på en rekke sider. Sjekk før du skriver om innholdet er omtalt på en annen del av nettstedet. Hvis det er det så se på hvordan du kan samle det på ett sted. Ingen scrolling prinsippet som er fulgt tidligere er ikke like aktuelt lenger (smarttelefoner, nettbrett). En av kjerneutfordringene for brukerne når de kommer til nettsteder er at de ofte må gjennom mange sider. Vi ønsker å samle mer informasjon på enkeltsider fremfor å spre informasjon utover flere. Tenk likevel på følgende når du skal lage en side med mye innhold:

 1. Hver side bør inneholde temaer som naturlig hørere sammen
 2. Bryt opp teksten i mellomtitler og avsnitt
 3. Sørg for at det er ett tema per mellomtittel
 4. Én idé i hvert avsnitt.
 5. Bruk stikkord og kulepunkter der det passer og er funksjonelt

Presisere: Viktige spørsmål som kan besvares på 1-2 setninger trenger ikke egen side. Beskrive nivåene i strukturen. Vi skal jobbe utifra at vi kun trenger tre nivåer i strukturen vår. Enkelte steder kan dette utvides og andre gjøres enda flatere, men grunntanken er 3 nivåer. Noen temaer løses ikke på en side, mens andre temaer kan vi beskrives på en del av en side.

2. Sørg for at teksten er lettlest

Før du begynner å skrive, tenk gjennom hva du faktisk ønsker å oppnå med teksten. Tenk på målgruppens behov og hva teksten skal gi svar på. Skriv for å løse oppgaver Brukerne oppsøker baerum.kommune.no fordi de har et konkret spørsmål som de ønsker å få svar på (Hva er åpningstider i svømmehallen?) eller de har en oppgave de skal løse (Søke om barnehageplass). Flere eksempler på oppgaver:

 • Hvordan skal jeg sortere søplet mitt?
 • Må jeg søke om tillatelse for å rive uthuset mitt?
 • Hvor mye koster en barnehageplass

Teksten er kun et virkemiddel for å hjelpe brukeren. Unngå derfor mer tekst enn nødvendig, og kom raskt til poenget. Gjør det enkelt for brukerne å utføre oppgavene sine, og svar på de viktigste spørsmålene.

Vi skriver Vi skriver ikke
Salgstider

 • Du kan selge varer på alle hverdager, mandag til fredag 08.00 til 17.00. Lørdager og dager før helligdager fra 08.00 til 14.00.
 • Torget er stengt alle helligdager, og 1. og 17. mai.

Slik får du plass Du søker om torgplass til Vei og trafikk. Tillatelsen vil være tidsbegrenset. Får du avslag kan klage på vedtaket til hovedutvalget for tekniske tjenester.

§ 2.   SalgstidenTorgsalg foregår på alle hverdager.Torgtiden er mandag – fredag kl 08.00 – 17.00 og lørdager og dager før helligdager kl. 08.00 – 14.00.Torget er stengt alle helligdager, og 1. og 17. mai. Sektorutvalg levekår kan, etter at torghandlerne og deres organisasjoner har fått anledning til å uttale seg, fastsette endringer i salgstiden, men likevel slik at torgsalg ikke kan finne sted mellom kl 24.00 – 06.00.

Skriv målrettet, forståelig og aktivt

Skriv det viktigste først Brukeren vil sjelden lese hele teksten du har skrevet. De vil sannsynligvis ta et kjapt blikk på de første setningene og bestemme seg for om det er interessant å lese mer. Løft derfor alltid opp det viktigste – bruk overskriften og ingressen for å fange oppmerksomhet og for å gi svar.

Vi skriver Vi skriver ikke
Dette finner du mer om på våre sider om “Aktiv i Bærum”.

 • Aktiv i Oslo og Akershus
 • Idrett
 • Kultur og samarbeid
 • Kulturvern
 • Natur og friluftsliv
 • Tilrettelagt fritid
 • Ungdomstjenesten
Mye kan defineres som aktivitet, og meningen er at «Aktiv i Bærum» skal omtale litt av hvert når det gjelder aktivitet i kommunen. Her finner du informasjon som gjelder blant annet idrett, friluftsliv, jakt, tilrettelagte aktiviteter og mye mer.

«Aktiv i Bærum» er delt inn i kategoriene:

 • Aktiv i Oslo og Akershus
 • Idrett
 • Kultur og samarbeid
 • Kulturvern
 • Natur og friluftsliv
 • Tilrettelagt fritid
 • Ungdomstjenesten

Her ligger også et turkart for hele Akershus som kan zoomes inn på ditt område. Det har oversikt over turstier, sykkelveier, skiløyper, badeplasser og mye mer. Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt til og fra aktiviteter og arrangementer. Opplysninger om kollektivtrafikken kan du blant annet finne hos Ruter. Hjelp oss med å forbedre sidene ved å kontakte oss.

Skriv aktivt Et aktivt språk er enklere å lese og gjør ofte setningene kortere og mer konsise. Prøv å bruke aktiv språk istedenfor passivt.

Vi skriver Vi skriver ikke
Får du avslag på byggesøknaden din kan du klage på vedtaket. Vedtak om byggetillatelse eller avslag på byggesøknad er enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse.

Fortell hva som skjer videre Det er vanskelig for brukerne å se konsekvensene av de valgene de tar. For eksempel hva slags oppholdstillatelse de bør søke. Tydeliggjør hva som er eller kan være resultatet av de forskjellige valgene. Dette sikrer at de tar informerte valg som sparer oss for saksbehandlingstid.

3. Bruk de riktige ordene

Vi unngår interne kommunebegreper og sjargong som kan være vanskelig å forstå. Vi skal prate på brukernes premisser med et enkelt språk. Bare unntaksvis kan vi bruke vanskelige begreper hvis det ikke finnes annen utvei.

Vi skriver Vi skriver ikke
 • Bærum Kommune
 • Hjemmehjelp
 • Søknadsskjema
 • Klagenevnd
 • Bærum Kommune
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Søknadsblankett
 • Klagenemd

Mer informasjon finnes også i Klart Språk-håndboka vår. Der er det definert hvordan vi skal skrive. Datoer og tidsangivelser Dato skriver du slik: Mandag 6. mai 2013 eller mandag 06.05.2013. Tidsintervaller: 1.-6. april og 2-6 uker skrives med tankestrek (lang strek) og uten mellomrom. Årsskifter: skoleåret 2012/2013 Tidsangivelser: kl. 0730, kl. 1330 og kl. 0905-1610. Kl. 1200-1400 eller kl. 12-14 for å spare plass. Telefonnumre: Mobilnummer: 951 06 060 Fasttelefon: 67 50 40 50 Femsifret telefonnummer: 02800 Pengebeløp Myntenheter skriver vi helt ut første gang (kroner). Senere i teksten kan vi forkorte uten punktum (kr). Millioner og milliareder skriver vi alltid helt ut første gang. Dersom teksten handler om økonomi kan vi forkorte millioner og milliarder ved senere i bruk (mill. og mrd.)

4. Skriv enkle titler og ingresser

Nøkkelen til suksess både for tittel og ingress er å holde det enkelt, kort, konsist og forståelig. Tittel Tenk enkelt i tittelen. Unngå å være kreativ, fordi det ofte blir kryptisk for brukeren. Brukeren skal ikke måtte gjette seg til hva overskriften betyr. Prøv å unngå komma og utropstegn i tittelen.

Vi skriver Vi skriver ikke
Slik søker du byggesak Veiledning ved tiltak som krever byggesaksbehandling
Hva kaster jeg hvor? Veiledning for sortering av restavfall

Synlig i søk – sjekke tittelen på siden mot <title>-tag. 

5. Lenk når det er nødvendig

Lenker skal være beskrivende og forståelige slik at brukeren vet hvor han havner når han klikker på en lenke. Han skal ikke måtte gjette seg til hva som finnes bak en lenke eller bli overrasket over at lenken egentlig var et pdf-dokument på 20MB. Generelle lenketips:

 • Unngå lenker av typen “Klikk her” og “Les mer”
 • Bruk relevante nøkkelord i lenken
 • Når du lenker til en fil: vis hvor stor filen er og hva slags dokument det er (pdf, 2MB)
 • Lenk gjerne opp flere ord
 • Åpne lenken i samme vindu
Vi skriver Vi skriver ikke
Alle blir varslet med automatisk telefonbeskjed hvis du har registrert telefonnummeret hos oss. Sjekk om du blir varslet Alle berørte abonnenter blir om mulig varslet med automatisk telefonbeskjed.  Sjekk om vi har ditt nummer her.

Eksterne lenker Dersom vi lenker til en åpen side på internett, viser vi dette i selve lenken: 

 • Mer om sosialhjelp på nav.no
 • Sosialhjelp (nav.no)

Lenkene vil også merkes med et ikon hvis de er til eksterne nettsteder. Også eksterne lenker bør åpnes i samme vindu. Dersom du åpner lenken i et nytt vindu, brytes en av de viktigste livbøyene for brukeren: Tilbakeknappen. La brukeren selv bestemme om de ønsker å åpne i faner og vinduer. Handlingsdrivere Brukere kommer som oftest til en bestemt side fordi de ønsker å utføre en konkret handling og for å løse en oppgave. Eksempler på handlinger:

 • Laste ned en brosjyre
 • Fylle ut et skjema
 • Søke om oppholdstillatelse
 • Sende en e-post
 • Finne et telefonnummer

Lenker som adresserer slike handlinger kaller vi handlingsdrivere eller Calls to Action (CTA). De vises ofte i form av lenker, telefonnummer eller knapper. Husk alltid å inkludere tydelige handlingsdrivere på sider og nyhetsartikler. Hvem kan brukeren kontakte for mer informasjon om en nyhet? Hvor er telefonnummeret til servicetorget? Hvor finner brukeren akkurat det skjemaet som han trenger?

Vi skriver Vi skriver ikke
 • Søk barnehageplass
 • Kommuneplanen er vedtatt. Du finner den her.
 • Blanketter for barnehage
 • Last ned Kommuneplan 2015 til 20130 (pdf, 2 MB)

Det er viktig at ordlyden knyttet til handlingsdriverne er aktiv, konkret og innbyr til handling. Det er også viktig at relevante nøkkelord er inkludert i lenken. 

6. Bruk bilder, men bare når det gir verdi.

Bilder er blikkfang og representerer et visuelt fokus slik at leseren fatter interesse. Bruk likevel ikke visuelle elementer for enhver pris. Flere undersøkelser viser at vi gjerne overvurderer betydningen av bilder og illustrasjoner, spesielt i tilfeller der det ikke har noen funksjon utover å være dekorativt. En hovedregel er å tilstrebe å unngå dekor. En hovedregel er å tilstrebe å unngå dekor – og strekke seg mot informasjon. Kontrollspørsmål:

 • Tilfører dette bildet eller denne illustrasjonen merinformasjon til budskapet i saken? Viser det for eksempel et intervjuobjekt?
 • Synliggjør det tekstens sentrale poeng?

Som en genrell regel ønsker vi ikke å bruke bilder på alt som ligger under tjenester på nettsidene til Bærum kommune. Derimot kan vi bruke bilder når vi skal fortelle historier i aktuelle saker eller stoff om samfunn, utvikling o.l. Infografikk og grafiske virkemidler En graf forteller en historie langt bedre enn tekst når det gjelder utviklingen av antall innbyggere i kommuene for eksempel. Infografikk fungerer svært godt til å forenkle kompliserte sammenhenger. Eksempler er:

 • Prosessen i forbindelse med å søke om oppholdstilatelse
 • Saksbehandlingstid
 • Grafer som illustrerer utvikling over tid

Ved bruk av infografikk, passer vi på at samspillet mellom tekst og illustrasjon er optimal. Vi gir alltid en kort forklaring av saksforholdet selv om vi bruker illustrasjoner. Av hensyn til brukere med lesevansker legger vi inn alternativ tekst på all infografikk så sant den gir brukerne merverdi. 

7. Når gjør vi vedlegg om til websider

Vi gjør om PDF’er og Word-dokumenter til websider der vi mener informajsonen som kommer frem i PDF gjøre seg for svare på de spørsmålene som brukeren stiller. Dette fordi innholdet da er lettere tilgjengelig for målgruppen og har større synlighet på søk. Spørsmålet vi må stille er: hvor relevant er innholdet for at vi i det hele tatt skal få gjort det vi skal på nettstedet og hvem er det relevant for. Her kommer noen eksempler: 

 • Søknadsskjemaer som skal fylles ut og sendes inn i vanlig post til Bærum kommune – helt greit at dette ligger i PDF.
 • Rapporter som for eksempel kommunplan 2015 til 2030 – helt greit at dette ligger i PDF

Informasjon som oppdateres jevnlig og som er relevant for de viktigste målgruppene (innbyggerne, næringsliv og jobbsøkere) hos Bærum kommune bør i all hovedsak publiseres som vanlige websider. Materiell som først og fremst er laget med tanke på trykk, som er relativt omfattende og som ikke er skrevet for de viktigste målgruppene, kan godt ligge som PDF eller Word-filer.

Henning Borgersen
Prosjektleder, Bærum kommune

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s